REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE ODRŽAĆE SE U FEBRUARU 2018. GODINE

Beograd, 28.12.2017.
 


Na sednici održanoj 25. decembra, Upravni odbor ŠSS konstatovao je da 28. decembra 2017. godine prestaje četvorogodišnji mandat sadašnjim organima Šahovski savez Srbije. Takođe, konstatovano je da pre održavanja Skupštine Šahovskog saveza Beograda, nije moguće održati Redovnu i Izbornu Skupštinu ŠSS.

Zbog toga je UO ŠSS predložio predsedniku Skupštine ŠSS Darku Božiću da u februaru 2018. godine zakaže Redovnu i Izbornu Skupštinu Šahovskog saveza Srbije. Naime, konstatovano je da skupština ŠSS nije usvojila završne finansijske izveštaje za 2015. i 2016. godinu, što je po zakonu i Statutu ŠSS obaveza ovog organa. Upravni odbor Šahovskog saveza Srbije zaključio je da treba uložiti
sve napore, kako bi se u predstojećem kratkom vremenskom periodu našao kompromis između svih šahovskih saveza takmičarskih područja i kako bi novoizabrani organi imali pun legitimitet u radu i odlučivanju. U tom smislu potrebno je organizovati konsultacije sa predsednicima svih saveza.

Prema članu 31. Statuta ŠSS, sadašnji v.d. predsednika i Upravni odbor vršiće svoju dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.