OBRAĆANJE ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM MEDIJIMA
Beograd, 10.12.2017.
 


Šahovski savez Srbije prinuđen je da se ovim putem obrati javnosti, medijima i nacionalnim šahovskim federacijama zbog nepravednog i nezakonitog tretmana, kojeg već godinu dana ima od strane Svetske šahovske federacije (FIDE).

Naime, pre više od godinu dana, na održanoj Skupštini, Šahovski savez Srbije promenio je menadžment i razrešio dužnosti dotadašnjeg predsednika Obrena Ćetkovića i delegata u FIDE i ECU Gorana Uroševića. O tim promenama u šest navrata (prvi put 8. 12. 2016, a poslednji put 28.8.2017) obaveštavali smo kancelariju FIDE u Atini. Tražili smo da se na stranici naše Federacije na veb-sajtu FIDE promene podaci o predsedniku i delegatu. Poslali smo sve potrebne dokaze, izvod i odluku iz Agencije za privredne registre, koja je po Zakonu o sportu Srbije, zadužena za registraciju sportskih organizacija.

Na prvih pet pisama nismo dobili nikakav odgovor, a na šesto pismo, upućeno zameniku predsednika FIDE, g. Makropulosu, sledećeg dana dobili smo odgovor u kome nam, između ostalog, o našem zahtevu piše da je "razumeo" da su u našoj “stvari donekle nejasne” i da se FIDE neće mešati u unutrašnje stvari (!).

Blo bi odlično kada bi bilo tako, međutim, FIDE je o situaciji u našoj Federaciji raspravljala na jednoj od sednica svog Predsedničkog borda 10.3. i odlučila (tako je barem navedeno u odlukama), da potpredsednik FIDE Boris Kutin poseti našu zemlju. Kutin je u maju posetio Srbiju, primio ga je Ministar sporta, ali on je, na žalost, pokušao da na taj sastanak uvede ljude iz bivšeg menadžmenta, u čemu je bio sprečen od strane ljudi iz Kabineta ministra. Posle posete, tokom koje je veoma jasno informisan ko je zvanični predstavnik naše Federacije i koga proznaje Ministarstvo sporta, Kutin nikada o tome nije pisanim putem (barem koliko je nama poznato) izvestio Predsedništvo FIDE.

Naravno, nama je potpuno jasno da iza cele priče stoji želja ljudi koji o ovome odlučuju, da delegat Šahovskog saveza Srbije u FIDE i ECU na silu i po svaku cenu ostane njima bliski Goran Urošević, što za našu federaciju nije prihvatljivo, zbog niza finansijskih i ostalih prekršaja, koje je Urošević u proteklom periodu napravio. Između ostalog, u svom posedu zadržao 20 DGT tabli za on-line prenos partija, koje je FIDE u novembru 2016. godine poklonila našoj federaciji. Kao generalni medažer Evropskog kupa klubova u Novom Sadu odgovoran je što je sa ovog takmičenja prikazana znatno uvećana dobit od oko 50.000 € (umesto nešto više od 20.000, koliko je zaista iznosila, o čemu će uskoro biti objavljen izveštaj). Takođe, sumnjamo da on stoji iza lažnog sajta, pokrenutog kako bi unosio zabunu o aktivnostima Šahavskog saveza Srbije.

Veliki problem u radu predstavlja nam i činjenica da je nepoznatim putem (verovatno) Goran Urošević izdejstvovao da se na sajtu FIDE, naša zvanična e-mail adresa serbiacf@verat.net (čiji je Šahovski savez Srbije oficijelni vlasnik), promeni u serbiachess@gmail.com . Ova adresa nalazi se pod kontrolom Gorana Uroševića i sada bilo kakva pisma, propozicije za takmičenja, pozivi za sastanke, računi i slično, umesto na našu oficijelnu adresu, već godinu dana stižu na privatnu adresu Goran a Uroševića!

Poseban slučaj samovolje u odlučivanju predstavljaju primeri trasnfera igrača iz federacije u federaciju. Kada je talentovana Tijana Blagojević 3.10. podnela zahtev za prelazak iz Šahovskog saveza Crne Gore u Šahovski savez Srbije, dobili smo obaveštenje iz kancelarije FIDE u Elisti (7.10) da “sve dok se ne nađe rešenje za nejasnu situaciju u Šahovskom savezu Srbije, FIDE neće obrađivati bilo kakve zahteve za transferom”. Međutim, kada je posle 15 dana stigao zahtev Ivice Samardžića za transfer iz naše federacije u Hrvatski šahovski savez, isti je ekspresno odobren (!!!) Kako tumačiti ove događaje, osim kao potpunu samovolju, da ne upotrebimo reč bahatost.

Ipak, postoji jedan elemenat u kome FIDE sa nama perfektno sarađuje, a to je – Njegovo Veličanstvo novac. Sve uplate od naše strane prihvaćene su i realizovane su efikasno, bez bilo kakvih primedbi!

U neformalnim razgovorima, vođenim sa raznim ljudima bliskim kancelariji FIDE ili fukncionerima svetske federacije, prećeno nam je "bugarskim scenarijem", pokušani smo da budemo uvučeni u "političke" obračune unutar FIDE (posebno pre Kongresa FIDE u Turskoj).

Poslednji porazni čin usledio je na Generalnoj skupštini ECU na Kritu. Nije prihvaćeno ovlašćenje koje je v.d. predsednika naše Federacije, g. Ratko Pižurica, uputio ECU, kako bi Aleksandra Dimitrijević bila delegat Šahovskog saveza Srbije na Generalnoj skupštini ECU, već je dato tumačenje da su za Evropsku šahovsku uniju validni isključivo podaci sa sajta FIDE. Na lažnom sajtu Šahovskog saveza Srbije, Goran Urošević, potpisujući se kao delegat Šahovskog saveza Srbije u FIDE i ECU, naveo je kako je on bio delegat naše Federacije na ECU GA, ali je to svojim dopisom od 1.12. demantovao generalni sekretar ECU Tsozbazoglou, obaveštavajući nas da “nijedan predstavnik Šahovskog saveza Srbije nije potpisao dokument o prisustvu i glasanju delegata na Generalnoj skupštini ECU, pa prema tome Šahovski savez Srbije nije zvanično bio prisutan na sastanku održanom 4. novembra” .

Postavlja se logično pitanje: ko i na osnovu čega ima pravo da tumači da je situacija u Šahovskom savezu Srbije "nejasna", donoseći na osnovu toga samovoljne i nezakonite odluke?

Nije tajna da je šah u Srbiji opterećen ozbiljnim unutrašnjim problemima, sudskim i arbitražnim sporovima, ali postoji jedno nesporno pravilo: osoba koja je kod nadležnog organa upisana kao legalni predstavnik Federacije, mora biti upisana i kod međunarodnih institucija, a sve ostalo predstavlja grubo mešanje u unutrašnje stvari.

Posle izgubljenih godinu dana i uzaludnog čekanja, Šahovski savez Srbije kreće u borbu za svoja prava i svoj integritet. U tome očekujemo pomoć pravnih eksperata, medija, ali i nacionalnih federacija za koje verujemo da im je pravo i pravda ispred bilo kakvih ličnih simpatija.

Kompletnu prepisku Šahovskog saveza Srbije sa FIDE (sa prilozima) možete preuzeti u .pdf formatu >>>