ZVANIČNO SAOPŠTENJE UO ŠSS O PRIVREMENOJ BLOKADI SERVISA OD STRANE SVETSKE ŠAHOVSKE FEDERACIJE (FIDE)
Beograd, 04.08.2017.
 


Od četvrtka, 3. avgusta, Svetska šahovska federacija (FIDE) privremeno je blokirala servise Šahovskom savezu Srbije. Kako bi se izbegla različita tumačenja, UO ŠSS saopštenjem želi da pojasni sadržaj ove odluke i njene uzroke.

1. ODNOSI ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE I FIDE

Odnosi Šahovskog saveza Srbije i Svetske šahovske federacije komplikovani su još od 30. novembra 2016. godine, kada je razrešeno dužnosti prethodno rukovodstvo ŠSS. Na pet poslatih pisama u periodu decembar 2016 – mart 2017. godine, iz FIDE nije stigao nikakav odgovor, niti je Šahovski savez Srbije za prethodnih 8 meseci uspeo da ostvari bilo kakvu zvaničnu komunikaciju sa Svetskom šahovskom federacijom.

U navedenim dopisima od FIDE je traženo:
- da umesto Obrena Ćetkovića kao predsednik saveza bude upisan Ratko Pižurica
- da umesto delegata u FIDE I ECU Gorana Uroševića takođe bude upisan Ratko Pižurica
- da zvanična e-mail adresa Šahovskog saveza Srbije na sajtu FIDE bude serbiacf@verat.net , a ne serbiachess@gmail.com

U prilozima pisama poslati su neophodni dokumenti, koji dokazuju validnost sadašnjeg rukovodstva ŠSS u Agenciji za privredne registre, jedinoj nadležnoj za to pitanje.

Posebno bitno je bilo pitanje zvanične e-mail adrese, jer u poslednjih osam meseci Šahovski savez Srbije nije dobio ni jedan zvanični dopis od FIDE, niti raspise međunarodnih takmičenja, pristupne podatke za registraciju učesnika na svetskim prvenstvima, račune za plaćanje, poštu koju šalju druge federacije i slično.

E-mail adresa serbiacf@verat.net je zvanična e-mail adresa Šahovskog saveza Srbije od kada je taj savez postao nacionalna šahovska federacija (2006. godine), i zvanično je, pod vlasništvom ŠSS, registrovana kod provajdera. Druga adresa serbiachess@gmail.com , koja se trenutno nalazi na sajtu FIDE, je privatna adresa. Pošto su zaposleni u ŠSS Milivoje Milivojević i bivši zaposleni Dušan Radovanović, na zahtev v.d. predsednika Ratka Pižurice da daju šifru za taj mejl negirali da imaju pristupne podatke ovoj adresi, utvrđeno je da je poslednji nesporni korisnik adrese Goran Urošević, bivši delegat ŠSS u ECU i FIDE. U arhivi ŠSS ne postoji dokumenat ili e-mail koji potvrđuje kada i na koji način je na sajtu FIDE izvršena promena e-mail adrese i ko je to učinio.

Treba napomenuti da za ovo vreme Evropska šahovska unija ostvaruje potpuno normalnu komunikaciju sa ŠSS, a na njenom sajtu upisana je regularna e-mail adresa ŠSS.

Umesto bilo kakvog odgovora i komunikacije sa ŠSS, FIDE je u Beograd uputila potpredsednika Borisa Kutina, koji je primljen kod ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, a sastao se i sa v.d. predsednikom ŠSS Ratkom Pižuricom. Iako se očekivalo da će Kutin uputiti pisani izveštaj FIDE o rezultatima posete, do toga nije došlo i status ŠSS je ostao nepromenjen.

2. FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA FIDE

S obzirom da, kako je već navedeno, FIDE ne šalje dopise i račune Šahovskom savezu Srbije, 31. maja upućen je dopis Šahovskog saveza Srbije knjigovođi FIDE Nikosu Katisu i zatražen je poslednji račun. Sledećeg dana stigao je račun sa šokantnim iznosom na 16.410,37 Evra!

U okviru tog računa nalaze se i sledeće stavke:

1. Isporuka 120 elektronskih kompleta
5.000,00 Evra
2. Obaveze prilikom izvoza i takse za primljene table
4.779,73 Evra
 
Ukupno:
9.779,73 Evra

Za manje upućene to znači da je stvari dug za rejting, turnire i titule Šahovskog saveza Srbije iznosio 6.630,74 Evra, što je iznos čak i manji od uobičajenog.

S druge strane, neko je, u ime Šahovskog saveza Srbije napravio aranžman sa FIDE o najmu DGT tabli za Evropski kup klubova, što nije najstrašnije. Tragično je što ta obaveza nije plaćena (iako je prikazana dobit sa takmičenja od oko 50.000 Evra) i sada FIDE za taj iznos tereti Šahovski savez Srbije. Posebno “bode oči” iznos koji se odnosi na špediciju i “ležarinu” prilikom izvoza tabli, koji je očigledno zbog nečije nesposobnosti i nemara narastao na neverovatnih 5.000 Evra.

Ne treba zanemariti činjenicu da je (prema finansijskom izveštaju sa Evropskog kupa klubova) prevoz tabli do Atine plaćen oko 3.000 Evra, što ukupno čini trošak od 13.000 Evra. Za taj iznos ŠSS je u trajnom vlasništvu mogao imati najmanje 40 DGT tabli.

3. OBAVEŠTENJE IZ FIDE O UKIDANJU SERVISA

FIDE je iz kancelarije u Elisti 2. avgusta poslala poslednje upozorenje pred ukidanje servisa ŠSS zbog neplaćanja obaveza. Originalno obaveštenje možete preuzeti ovde>>> , a članove UO o tome je obavestio Petar Katanić-Vujić rejting administrator.

Iz orginalnog obaveštenja vidi se da je ono stiglo na adresu serbiachess@gmail.com , kao i na privatne adrese Gorana Uroševića, Milivoja Milivojevića (koji se nalazi na godišnjem odmoru) i zvaničnu adresu rejting administratora ŠSS, Petra Katanića-Vujića.

Naravno, prevedeno obaveštenje na srpski je (bez zaglavlja) od reči do reči iste večeri objavljeno i na jednoj e-mailing listi, valjda kako bi se s radošću i ushićenjem pokazalo da je ŠSS u problemu.

4. SUDBINA NESTALIH DGT TABLI

U finansijskom izveštaju sa Evropskog kupa klubova (kojeg je na zahtev v.d. predsednika Ratka Pižurice predao jedan od menadžera i bivši zaposleni Dušan Radovanović) stoji da je kao poklon od FIDE Šahovski savez Srbije dobio 20 elektronskih kompleta (DGT table, figure i satovi).

U razgovoru sa Pižuricom, Milivoje Milivojević i Dušan Radovanović su izjavili da ne znaju gde se one nalaze! Odmah je poslat pisani zahtev za izjašnjenjem po tom pitanju generalnom menadžeru Kupa klubova Goranu Uroševiću i menadžeru Dušanu Radovanoviću, a oni su na taj zahtev odgovorili – ćutanjem. U prevodu – 20 DGT tabli koje (valjda) pripadaju Šahovskom savezu Srbije, neko je odneo kući, a ŠSS je od početka 2017. godine za najam DGT tabli za takmičenja iz svog kalendara do sada platio drugoj firmi gotovo 200.000 dinara.

5. RAZLOZI NEPLAĆANJA DUGA PREMA FIDE

Ministarstvo omladine i sporta 31. marta ove godine privremeno je ukinulo finansiranje Šahovskom savezu Srbije iz redovnog programa za 2017. godinu. Od predviđenih 10 miliona dinara, do sada je ŠSS dobio 2.830.000 dinara. Od 31. marta na račun ŠSS nije prispeo ni dinar sredstava iz redovnog programa koje su mu namenjene i ugovorom opredeljene!

Razlog leži u činjenici da je Ministarstvo donelo rešenje prema kome su sredstva iz redovnog programa za 2014. godinu trošena nenamenski i nezakonito, pa je doneto rešenje o povratu 2.196.000 dinara, uz zateznu kamatu od 1.1.2015. godine, što ukupno iznosi oko 3 miliona dinara!

Da bi iznenađenje bilo veće, revizorska agencija, koja je početkom 2015. godine uradila reviziju i kontrolu izveštaja o trošenju budzetskih sredstava za 2014. godinu, u svom nalazu napisala je da su “sredstva trošena namenski i zakonito, a prema ugovoru ŠSS i Ministarstva” (!)

S obzirom da ŠSS nije jedini savez koji se našao u nezavidnoj poziciji, Ministarstvo je svima omogućilo da revizijom dokumentacije poboljšaju svoj položaj i izbegnu vraćanje barem dela sredstava.

Potpuno svesni da bi povrat tih sredstava predstavljao prekid rada ŠSS, Upravni odbor formirao je tročlanu komisiju i angažovao poreskog savetnika, koji su u rekordnom roku pripremili reviziju pravdanja i izmenjenu dokumentaciju, prilagođenu zakonu i propisima, predali u pisarnicu MOS. Rezultat tog rada je novo rešenje o povratu 110.147 dinara, što uz zateznu kamatu predstavlja oko 145.000 dinara.

Povrat novca po novom rešenju dobijenom od MOS uz uplatu zatezne kamate, izvršen je u petak 28. jula, i naredne sedmice očekuje se uplata ozbiljnog iznosa od strane Ministarstva.

Iz ovih činjenica vidljivi su razlozi zbog kojih Šahovski savez Srbije nije izvršio obaveze prema FIDE, iako je sa njima bio upoznat.

Bez obzira na blokadu sredstava iz redovnog programa, ŠSS je realizovao na visokom nivou sva takmičenja iz kalendara nacionalnih takmičenja i uredno prijavio učešće i izmirio finansijske obaveze za predstavnike Srbije u pojedinačnim i ekipnim međunarodnim takmičenjima.

6. UMESTO ZAKLJUČKA

Poznato je da je Šahovski savez Srbije opterećen problemima, brojnim abitražnim i sudskim sporovima, krivičnim prijavama, pretnjama, tužbama, prijavama, inspekcijama.

Na žalost, postoji ozbiljan broj šahovskih “radnika” kojima je ideja vodilja deviza “ako nema mene, bolje neka propadne Savez”. Potvrda ove teze nalazi se u intervjuu kojeg je naš proslavljeni velemajstor Branko Damljanović dao nedavno “Politici”.

Zabrinjavajuće je mali broj šahista i šahovskih radnika, a posebno funkcionera u klubovima, koji dižu svoj glas u zaštitu nacionalne šahovske organizacije, što ne pruža previse razloga za optimizam u pogledu budućnosti ŠSS.

Uz podršku i pomoć Šahovskih saveza Beograda i Vojvodine, bez obzira na teškoće, Upravni odbor ŠSS učiniće svo što je u njegovoj moći da nacionalna takmičenja, nacionalni tim i predstavnici Srbije na međunarodnom planu ne budu ugroženi ovim problemima i pojavama.