KLUBOVIMA PRVE LIGE SRBIJE - POZIV ZA PRIJAVU ZA TAKMIČENJE I UPLATU KOTIZACIJE
07.06.2017.
 


Prema odredbama Pravilnika o takmičenjima ŠSS, klubovi Prve lige Srbije za muškarce i žene obavezni su da do ponedeljka, 3. jula 2017. godine pismeno prijave učešće na takmičenju i izvrše uplatu kotizacije.

Klubovi koji to ne učine do propisanog roka, gube status člana Prve lige Srbije i njihovo mesto biće popunjeno.

Kotizacija za članove Prve lige Srbije za muškarce iznosi 35.000,00 dinara, a za članove Prve lige Srbije za žene iznosi 20.000,00 dinara i ista se može izvršiti na tekući račun Šahovskog saveza Srbije broj 170-1247-56.

Prijava za takmičenje, kao i eventualni zahtev za predračun, može se poslati isključivo putem i-mejl adrese: serbiacf@verat.net .

Preuzmi dopis sa pozivom za prijavu i uplatu kotizacije >>>