Saopštenje Upravnog odbora ŠSS u vezi sa suspenzijom devet članova ŠS Centralne Srbije
16.03.2017.
 


Šahovskom savezu Srbije obratili su se pojedini šahisti kojima zbog suspenzije izrečene od strane Šahovskog saveza Centralne Srbije nije omogućen nastup na predstojećim šahovskim turnirima. Radi se o osobama koje su bile članovi delegacije Centralne Srbije na Skupštini ŠSS održanoj 12. februara 2017. godine.

Na sednici održanoj 14. marta 2017. godine, Upravni odbor ŠSS razmatrao je ovo pitanje i doneo sledeće odluke:

1) Stavljaju se van snage suspenzije izrečene od strane UO ŠS CS Jevremu Buzdumoviću, Milinku Gojkoviću, Draganu Živkoviću, Saši Jevtiću, Dejanu Milovanoviću, Milanu Obrenoviću, Đorđu Radoji, Ivanu Sredojeviću i Zdravku Civriću. Oni imaju pravo nastupa kao igrači, sudije i organizatori na svim turnirima na teritoriji Srbije. Pozivaju se organizatori takmičenja da prema njima ne sprovode bilo kakve mere zabrane učešća.

2) Navedenim osobama biće pružena puna pravna zaštita u disciplinskom postupku koji je protiv njih poveo Šahovski savez Centralne Srbije, kao i u eventualnoj daljoj pravnoj proceduri, a šteta koja im bude nanesena nezakonitim merama, biće im nadoknađena.

3) Protiv lica i sportskih udruženja koji ne budu poštovali ovu odluku biće sprovedene adekvatne disciplinske mere.

4) Radi zaštite šaha i šahista, ne želeći ni u jednom momentu da ošteti učesnike šahovskih takmičenja, u okviru disciplinskih mera neće biti primenjivane mere zabrane rejtingovanja turnira, niti priznavanja normi za međunarodne titule. Sami učesnici donose odluku da li će nastupati na takvim takmičenjima.

OBRAZLOŽENJE

Vanredna Skupština Šahovskog saveza Srbije održana 24. decembra 2016. godine, između ostalog, donela je sledeću odluku: "Ovlašćuje se Izvršni odbor ŠSS da formira delegacije ŠS CS i ŠS KiM za narednu Vanrednu skupštinu, poštujući teritorijalni princip i zastupljenost ligaških rangova". Na osnovu ovlašćenja Skupštine od 24.12.2016. godine, Izvršni odbor ŠSS na sednici 10. februara 2017. godine, doneo je sledeću odluku:

"Za Vanrednu Skupštinu Šahovskog saveza Srbije, koja će se održati 12. februara 2017. godine, fomiraju se delegacije Šahovskog saveza Centralne Srbije i Šahovskog saveza Kosova i Metohije i to (po prezimenu, azbučnim redom):

a) Šahovski savez Centralne Srbije: 1. Buzdumović Jevrem, 2. Gojković Milinko, 3. Živković Dragan, 4. Jevtić Saša, 5. Milovanović Dejan, 6. Obrenović Milan, 7. Radoja Đorđe, 8. Sredojević Ivan i 9. Civrić Zdravko

b) Šahovski savez Kosova i Metohije: 1. Marković Dejan i 2. Mihajlović Zvezdan"

Dakle, prisustvujući Vanrednoj skupštini ŠSS u svojstvu delegata, navedene osobe nisu bile delegirane od klubova, niti su delegirali sami sebe, nego su poštovali odluku Skupštine i Izvršnog odbora ŠSS. Član 28. Statuta Šahovskog saveza Srbije predviđa: "Nijedan neposredni i posredni član Saveza ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenje svojih prava utvrđenih zakonom, opštim aktima Saveza, opštim aktima člana Saveza i odlukama organa Saveza." Kako ne bi bilo raznih tumačenja od strane Šahovskog saveza Srbije kao nacionalnog saveza i Šahovskog saveza Centralne Srbije kao člana saveza, u članu 18. Statuta Šahovskog saveza Srbije navodi se: "Statut i druga opšta akta člana Saveza moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim aktima Saveza, a u suprotnom su nevažeći. U slučaju nesaglasnosti odredbe statuta i drugog opšteg akta člana Saveza sa odredbom Statuta i opšteg akta Saveza, neposredno se primenjuje odredba Statuta, odnosno opšteg akta Saveza." Dakle, nema dileme da navedenih devet šahista, sudija i organizatora takmičenja ne mogu biti sanksionisani od strane Šahovskog saveza Centralne Srbije. Zakon o sportu i Statut Šahovskog saveza Centralne Srbije predviđaju način utvrđivanja ništavosti neke odluke organa Saveza, ali taj način svakako nisu brutalne mere osvete nad šahovskim profesionalcima, amaterima i ljubiteljima.