Odluke Agencije za privredne registre u vezi prijava podnesenih u ime Šahovskog saveza Srbije

Beograd, 03.01.2017.
 


U poslednjoj dekadi decembra, Agenciji za privredne registre podnesene su četiri prijave u vezi upisa promena u Šahovskom savezu Srbije. Šahovski savez Srbije želi da obavesti javnost o tim odlukama.

U Kragujevcu je 21. decembra 2016. godine održan sastanak, kojeg su učesnici proglasili "Vanrednom skupštinom ŠSS". Zapisnik i odluke sa tog sastanka možete prezeti u PDF formatu >>>.

Prijavu sa zahtevom za upis promena, u ime organizatora tog skupa podnela je Ljiljana Ljubić, a APR je odlukom od 27.12.2016, takvu prijavu odbio zbog toga što je overena pečatom koji je u međuvremenu u "Službenom glasniku" proglašen nevažećim. Odluku APR možete preuzeti u PDF formatu >>>.

U odluci se piše da korišteni pečat (čak i da je važeći) ne odgovara Statutu ŠSS, pa se zaključuje da je tokom cele 2016. godine Šahovski savez Srbije koristio nevažeće pečate.

Iako je za usvajanje Statuta ŠSS potrebna 3/4 većina (34 od ukupno 45 delegata), u zapisniku je konstatovano da je statut usvojen glasovima 25 delegata, što očigledno nikome nije predstavljalo problem. Takođe, skupštini nisu prisustvovali njen predsednik Darko Božić, niti potpredsednik Vlatko Savićević, a na istu nisu pozvani predstavnici Šahovskog saveza Beograda, Šahovskog saveza Vojvodine, niti većina klubova. Selektivno poslati poziv možete preuzeti u PDF formatu >>>.

Sa tim u vezi, potpredsednik Skupštine ŠSS, dao je Šahovskom savezu Srbije sledeću pisanu izjavu:
"Nisam učestvovao u organizaciji i pripremi jučerašnje Skupštine, niti sam dao bilo kakvu saglasnost za sazivanje Skupštine. Prilog koji ste mi poslali, nisam ja napisao, niti sam učestovao u sastavljanju istog. Nisam bio na navedenoj Skupštini i bez uvida u zapisnik, ne mogu vam više reći. Ne znam da li je navedeni obrazac, korišćen za sazivanje Skupštine. S poštovanjem,
Vlatko Savićević"

U Beogradu je 24. decembra održana Vanredna skupština ŠSS. Zapisnik sa Skupštine možete preuzeti u PDF formatu >>>.

Prijavu promene podataka u APR podneo je novi zastupnik Ivan Živković i prijava je prihvaćena 29.12.2016. godine. Odluku APR o prihvatanju ove promene možete preuzeti u PDF formatu >>>.

Na žalost, priča u Agenciji za privredne registre ovim nije zaključena. Ljiljana Ljubić podnela je novu prijavu za upis promena 28.12.2016. godine i opravdano se sumnja da je ta prijava snabdevena krivotvorenim novim pečatom Šahovskog saveza Srbije. Kopiju tih dokumenata uskoro ćemo predočiti javnosti.

Po ovlašćenju Skupštine, Izvršni odbor Šahovskog saveza Srbije opunomoćio je advokata Rastka Svičevića da u ime saveza Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu podnese krivičnu prijavu protiv Miodraga Rakića, bivšeg predsednika Šahovskog saveza Beograda zbog zloupotrebe službenog položaja (tokom redovne Skupštine ŠSS 30.06. u Kragujevcu) i falsifikovanja isprave (lista delegata ŠSB tokom sastanka 21.12), a takođe i protiv pet osoba koje su svojim potpisom na trećoj strani zapisnika sa sastanka u Kragujevcu 21.12.2016. godine, napravili lažnu ispravu sa namerom da je upotrebe kao pravu. Prijavom će biti obuhvaćeni i članovi Verifikacione komisije, koji su svesno doveli u zabludu članove Skupštine ŠSS informacijom o broju prisutnih delegata.

Izvršni odbor Šahovskog saveza Srbije smatra da je jedan dan "primirja" i regularno i po predviđenoj proceduri usvajanje izmena Statuta ŠSS, jedini prioritet šahovske organizacije u Srbiji. Sadašnje rukovodstvo ŠSS neće preduzeti ni jedan nezakonit potez, po cenu da u APR budu upisani i novi zastupnici uz krivotvorene isprave. Po svaku cenu i bez obrzira koliko to bude trajalo, insistiraćemo da državni organi do kraja urade svoj posao.