Pismo predsednika etičke komisije FIDE

06.02.2017.
 


Kako bi organizatori šahovskih takmičenja u Srbiji i ostalim zemljama imali potpuno jasnu informaciju o sankcijama koje su izrečene početkom septembra ove godine, Šahovski savez Srbije obratio se predsedniku Etičke komisije FIDE, g. Fransoazu Stridomu za zvanično tumačenje.

U svom odgovoru, predsednik Etičke komisije FIDE naveo je da se sankcije te komisije, izrečene Savi Stoisavljević i Vladimiru Šakotiću, odnose na, kako je rekao "političke aktivnosti", kao što su rad u kancelariji, kao i predstavljanje šahovske organizacije na sastancima, između ostalog, i u samoj federaciji.

G. Stridom striktno je naveo da pomenuta lica bez ograničenja mogu da sude takmičenja, budu organizatori takmičenja, kao i predavači na seminarima za šahovske sudije i da to isključivo zavisi od volje onoga ko takmičenje ili seminar organizuje (klub, federacija, ECU ili FIDE). Na kraju pisma navedeno je da sankcije prema Savi Stoisavljević ističu 10. aprila ove godine.