Odluke Agencije za privredne registre u vezi prijava podnesenih u ime Šahovskog saveza Srbije (Drugi deo)

Beograd, 05.01.2017.
 


Agencija za privredne registre 4.1.2017. godine odbila je novu prijavu koju je vezanu za tzv "Vanrednu skupštinu" u Kragujevcu podnela Ljiljana Ljubić.

Kao što je i najavljeno u prethodnom tekstu, nova prijava podneta je 28.12.2016. godine, a odbijena je zbog netačno navedenih činjenica. Odluku Agencije za privredne registre možete preuzeti u PDF formatu >>>.

Priloženi zapisnik sa "Vanredne skupštine" od 21.12.2016. godine možete preuzeti u PDF formatu >>>.

Pažljivim posmatranjem može se uočiti da potpisi najmanje troje od pet potpisnika ne odgovaraju originalu priloženom u prethodnom postupku i objavljenom u prošlom tekstu. Takođe, zapisnik je snabdeven pečatom za kojeg se u istom tom zapisniku tvrdi da je nevažeći, što celoj ovoj proceduri pored nezakonite, daje i tragikomičnu crtu. Pečat je zaista nevažeći, jer je IO ŠSS doneo odluku o novom pečatu, čiji je izgled deponovan u Agenciji za privredne registre i koji u potpunosti odgovara opisu u Statutu ŠSS.